#book browser#

Eesti Töörahva Kommuuni Nõukogu liikmed (vasakult): Pihlap, [rahvusasjade komissar] Hans Pöögelmann, esimees Jaan Anvelt, Tartu Täitevkomitee administratiivosakonna ülem L. Vissak, siseasjade ülem Johannes Käspert, Nõukogude Vene Sõjaasjade Rahvakomissariaadi vastuluure osakonna ülem Max-Alfred Trakmann, tundmatu, [koolivalitsuse juhataja] Artur Valner.

EFA, 123.A-240-430-:
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=594273