#book browser#

I rida: õp. Soomere, Aino Kallas, Viktor Päss, Virve Kallas-Päss, Oskar Kallas. II rida: Elmar Päss, Jaan Poska, Laine Poska (s. Kallas), Sulev Kallas, Liisi Pässi abikaasa Mets, Hillar Kallas, Liisi Mets (s. Päss), Maks Päss, Alma Päss

KM EKLA, C-37:1187