#book browser#

Peterburi Marsi väljak, gravüür, 1800.-te algus

TÜ Raamatukogu 1150B, KHO-FO:1150B