Ilmub rahvaluuleantoloogia "Eestlaste müütilised ja maagilised laulud" (sks k) – teaduslik eesti rahvalaulude kogu (1854)

Eesti rahvalaulude antoloogia "Mythische und magische Lieder der Ehsten" koostajateks on Kreutzwald ja A. H. Neus, see ilmub Peterburi TA väljaandel ja akadeemik A. Schiefneri eessõnaga. Kreutzwald avaldab antoloogias autentse rahvaluulena rohkesti ka omaloomingut, rahvalaulu töötlusi. Varem on ilmunud Kreutzwaldi kogutud rahvalaule ja nende töötlusi A. H. Neusi antoloogias "Ehstnische Volkslieder" (1850–1852), esimeses suuremas eesti rahvaluuleväljaandes. Kreutzwald on eesti rahvaluule kogumise üks algatajaid, rõhutab rahvale mõeldud teostes korduvalt rahvaluule väärtusi ja õhutab eestlasi endid rahvapärimusi üles kirjutama.

Seotud materjal

Grupeerimata (1)