Balti ajakirjandussõda (1864-1869)

Diskussioon vene slavofiilide ning reformimeelsete baltisaksa liberaalide vahel Balti kubermangude staatuse üle. Ajakirjandussõja vallandab Liivimaa ülemsuperintendendi kõne Liivimaa maapäeval Riias 1864. Vaidlus võtab ajakirjanduses ulatuslikud mastaabid. Ajakirjandussõja lõpetab Tartu ülikooli vene ajaloo professori C. Schirreni vallandamine ja emigreerumine Eestist. Selle põhjuseks on Balti erikorra ja baltisaksa rahvuskultuurilise missiooni kaitsmine artiklis “Liivimaa vastus hr. Juri Samarinile”. Schirren arvustab teravalt slavofiil J. Samarini raamatut “Okrainõ Rossii. Russkoe Baltijskoe pomorje” (I osa), milles oli nõutud Balti kubermangude elu ühtlustamist teiste Vene riigi aladega.