Esimene eestikeelne ajaleht – "Tarto maarahwa Näddali-Leht", üks esimesi regulaarselt ilmuvaid talurahvalehti maailmas (1806)

Ajalehe väljaandmine on seotud baltisaksa pastorite ja Tartu ülikooli õppejõudude rahvavalgustusliku tegevusega. Lehte teevad Kanepi pastor J. Ph. von Roth, Põlva pastor G. A. Oldekop, Võru koolide inspektor C. A. von Roth, trükitakse Tartu ülikooli trükkali M. G. Grenziuse trükikojas. Ilmub lühiajaliselt, märtsist detsembrini 1806.

Seotud materjal

Isikud (1)